divendres, 22 d’abril del 2022

LA COL•LECCIÓ : MATERIAL MOTOR – AFEGITÓ 2021 – C

Com passa sovint a les actuacions musicals, aquest article té un “bis” afegit, que és aquesta part “C” no prevista inicialment i que inclou 3 màquines més.

Aquestes 3 peces, no surten a la foto del primer capítol però, mentre redactava, vaig adonar-me que havia exclòs o oblidat 3 altres màquines, no pas gens interessants, que també van passar la 3ª revisió, i això fou als primers mesos d’aquest 2021, cosa que em quedava prou allunyada com per no pensar-hi.

Són les que venen a continuació ( 2 Jouef i 1 Roco ) :

 

SETENA  PEÇA :


Inventari

MM-94

 

Locomotora i Marca

Z-5603

JOUEF

Companyia i País

SNCF

França

 

 

 

Referència

8730

 

Modificada T/C

No

 

Motor i Sistema

9005

Directa vis sense fi, bogi compacte

Volants Inèrcia

No

 

Pressa de corrent

4 rodes

Làmines als semieixos

Anells Adherència

4

 

 

 

 

Compra

11-1985

 

Preu origen/actual

7560 pta

147 €   ( les 2 ensems )

 Sempre em queixo que, a nivell industrial, no es reprodueix en modelisme H0 el material específic dels trens automotrius de rodalies de Paris. Doncs bé, aquesta n’és l’excepció, Jouef havia d’ésser, i s’hi va posar fent aquesta peça, tot i que molt abans ja havia fet una altre unitat elèctrica, la Z-5100 de 3 caixes dita “Budd”.
I és que ho tenien fàcil, presentar aquesta unitat dita “Z2N” ( o el que és mateix : unitat elèctrica a 2 nivells ) : les reals, introduïdes per la SNCF a l’any 1983, aprofitaren com a remolcs centrals cotxes de 2 pisos de rodalies, del model de 24,3 m. de llargada, que ja existien prèviament com a rames remolcades o empentades per màquines del parc. Jouef també havia ja produït aquests cotxes. A més, els dos cotxes motors, situats a banda i banda dels remolcs centrals, eren idèntics, pel que Jouef només va haver de fer un sòl motlle per presentar el tren complet de 4 cotxes.

El trens reals “Z2N”, pel que fa a la primera comanda de 1983, es fabricaren en dues versions, idèntiques externament :

a/  52 trens per corrent continu 1,5 kv. amb els cotxes motors Z-5601 a Z-5704

b/ 58 trens bicorrent 1,5 kv. continu i 25 kv. altern, amb els cotxes motors Z-8801 a Z-8916.

En origen, dos cotxes remolcats centrals per cada tren enquadrats per dos cotxes motors : un ZRABe-35600 mixt 1ª/2ª classes i un ZRBe-25600 de 2ª classe. Més endavant, formaren alguns amb un tercer i fins i tot quart cotxe central, perdent potència màssica però especialitzant-los en els serveis de “grande banlieue”, més lluny de Paris, trens directes sense parades gairebé.La formació completa Z2N : dos cotxes motors enquadrant 2 remolcs.


Les comandes posteriors, introduïren cotxes centrals d’un nou model de 26,4 m. de llargada i cotxes motors únicament bicorrent Z-20500 amb un disseny frontal nou força més agressiu al meu parer.

Anem al model : Jouef va comercialitzar aquest material amb lot indivisible de 2 cotxes motors, un d’ells motoritzat i l’altre sense motor : però tota l’estructura és idèntica per la lògica d’emprar un mateix motlle; fins i tot la dèria estalviadora arriba al clixé de tampografia, ja que els dos cotxes duen la mateixa matrícula Z-5603 !! ( quan el segon havia d’ésser Z-5604 per formar el tren núm. 2 ).

Aquest producte està ben realitzat, és fidel a l’original, pintat molt atractiu i vistós amb els colors “institució”, interiors complets, tot i que amb un desmuntatge amb “clics” a pressió que esdevé molt difícil sense trencar-ne cap. Però la meravella del disseny n’és el bogi compacte frontal que duu el cotxe motoritzat : guiat per dos sortints amb forma de mitja lluna que li asseguren rotació, retenció, tracció i basculació, l’he pogut utilitzar per equipar nombrosos kits de reïna ( veieu les entrades d’aquest “blog” amb etiqueta “Col·lecció Apocopa” ), ja que moltes de les modernes unitats SNCF porten un bogi de 2,4 m. idèntic o molt similar a aquest.  El molt preuat per a mi bogi motor compacte amb pas d’eixos 27,5 mm. ( 2,40 m. )


VUITENA  PEÇA :


Inventari

MM-109

 

Locomotora i Marca

BB-16703

JOUEF

Companyia i País

SNCF

França

 

 

 

Referència

8465

 

Modificada T/C

Si

 

Motor i Sistema

9005

Directa Eix Inclinat

Volants Inèrcia

No

 

Pressa de corrent

4 rodes

Làmines als semieixos

Anells Adherència

4

 

 

 

 

Compra

03-1987

 

Preu origen/actual

250  FF

92 €

 

Inventari

MM-206

 

Locomotora i Marca

BB-16702

JOUEF

Companyia i País

SNCF

França

 

 

 

Referència

8867

 

Modificada T/C

Si

 

Motor i Sistema

9005

Directa Eix Inclinat

Volants Inèrcia

No

 

Pressa de corrent

4 rodes

Làmines als semieixos

Anells Adherència

4

 

 

 

 

Compra

03-1998

 

Preu origen/actual

11250 pta

112 € 

Sí, una màquina doble, però ho és als efectes de la meva explotació H0, no ho és a la realitat administrativa SNCF, encara que sovint s’explotaven també d’aquesta manera.

La sèrie BB-16500 fou la més nombrosa sèrie elèctrica SNCF ( 294 unitats ), i també, era la més oblidada en modelisme als anys 70-80. No hi havia rés llevat un model de petita producció RMA semi-industrial, mal reproduït i molt car. En canvi, les sèries més modernes de tipus Alsthom compacte “danseuses” eren abastament reproduïdes.

A la realitat, fou la primera màquina “noia per a tot” del nou sistema elèctric a corrent altern 25 kv. 50 Hz., o sigui, trens viatgers no molt ràpids, rodalies amb reversibilitat, i mercaderies i trens purs, aquests sovint en doble tracció i comandament múltiple. Per altre costat, un disseny poc afortunat estèticament, tipus “capsa de sabates”, les apartà dels focus de la fama. Portaren multitud de decoracions, ja que els estilistes volien mitigar l’efecte “pesat” que representa el faldó baix a la part central entre els 2 minúsculs bogis, per això idearen les mil i una que algun dia explicaré.
Típic servei de les BB-16500 : rodalies de Paris amb reversibilitat amb un tren VB2N. Orry-la-Ville. Abril-1981. Foto CC7601.


El cas és que, finalment, Jouef es decidí a fer-la ...... però malament : aprofità el xassís que ja emprava en les seves BB-25500 i BB-17000, però que al real no és igual en mides al d’elles. És un pas entre pivots de 8,5 m. front a 8,2 m. o sigui, 3,5 mm. a escala més curt en aquestes BB-16500; això vol dir que el model Jouef té en excés aquests 3,5 mm. de separació entre bogis, el que afecta negativament a la seva silueta ja de per sí poc agraciada. També Jouef optà per produir un sòl tipus de caixa, que és la modernitzada amb 2 files de reixetes laterals, i la va presentar en dos colors : el definitiu a base de verd blavós 312 ( després de molts assajos previs ), i el “béton” de moda als 80.

D’entrada vaig comprar aquesta darrera : poca tracció i poc pes, presses de corrent dolentes al ser un bogi tant curt; anys més tard va venir la segona, curiosament amb un numeral correlatiu de la primera, i amb un “verd” del tot erroni en tonalitat. Així que, molt inspirat, vaig decidir actuar en les dues :

a/ correcció de la mida del xassís, escurçant-los entre pivots 3,5 mm. per tall intern,     operació facilitada per la posició inclinada del motor i barres de plàstic.   

b/ acoblament semi-permanent de les dues, passant 2 cables amb mini-connector per posar en paral·lel els motors : gran millora de la captació de corrent i tracció.

c/ repintat total de la verda amb un to de color més escaient ( pintures Talens SNCF originals ).


Foto lateral que permet apreciar la posició correcta dels 2 bogis, diferent de com es comercialitza la peça. Ha passat pels “Tallers” ! A sota, primer pla de l’altre unitat.Ara, més modernament, Jouef a través de Hornby NO ha actualitzat aquestes sèries, però és que, en el interval, dues cases les han fetes ensems i amb qualitat : Vitrains i LsModels : la oferta és ara completa, incloent versions originals i tota la panòplia de colors i proves de decoració primerenques.

 

 NOVENA  PEÇA :


Inventari

MM-91

 

Locomotora i Marca

1110-530

ROCO

Companyia i País

ÖBB

Àustria

 

 

 

Referència

4198C

 

Modificada T/C

No

 

Motor i Sistema

Central

2 cardan fixes

Volants Inèrcia

No

 

Pressa de corrent

8 rodes

Làmines internes

Anells Adherència

4

 

 

 

 

Compra

08-1985

 

Preu origen/actual

 980 öS

139 €  

 
Com a mi m’agrada, una CC majestuosa, potent i pesada, per al meu parc de tracció !

La real és una màquina “de muntanya”, als ÖBB austríacs els cal tenir unitats de tracció amb “pebrots” per la notòria quantitat de ports de muntanya interns que tenen a la seva xarxa : Tauern, Semmering, Arlberg etc...; és una peça de disseny clàssic i tota ella dóna sensació de potència; el país tenia i té capacitat tècnica per projectar i construir materials com aquest, encara que es pot notar la influència dels suïssos.

El primer disseny d’aquesta pesada CC fou la sèrie 1010, que es millorà amb la 1110 i finalment se’n modificaren algunes amb reforç de fre reostàtic, formant la subsèrie 1110.500 on s’enquadra aquest model Roco; l’afegitó dels cofres de resistències al sostre, que no duen les altres, obligà a emprar pantògrafs de braç únic tipus Faiveley, i no el clàssic romboïdal.

El model, que vingué també del meu contacte del mateix país de la màquina real, és senzillament perfecte, de quan Roco era tota una garantía de qualitat ( també en certa manera encara ho és ara, però menys ) : model pesat, gran poder de tracció, captació de corrent perfecta, desmuntatge fàcil per manteniment etc...; les coses ben fetes com cal. De fa poc Piko s’ha posat a fer aquesta màquina, també amb totes les seves variants, com les de pantògrafs sencers sense el caixons del fre reforçat. Curiosa la política del Dr. Wilfer, que sembla ignorar el que han fet altres productors, i amb qualitat més que suficient al meu entendre. Ell, a la seva. I no li va pas malament !

Tinc clar que aquesta Roco, i l’altre que tinc en color verd i versió més d’origen, no es mouran de la meva col·lecció, per més perfeccionaments i “gadgets” electrònics per a mi innecessaris de les noves Piko.